Spårträning
Har anmält oss till en kurs i spår hos grannstaden, första kurstillfället är ikväll, spännande! Detta tror jag verkligen är något för Teddie!